Έλαια σώματος

Έλαια σώματος

Υποστηρίζουν τις πολλαπλές λειτουργίες του δέρματος & ενισχύουν την άμυνα του.