Χτένες

  CHI Carbon Comb CB300

  Τιμή:

  CHI Carbon Comb CB500

  Τιμή:

  CHI Carbon Comb CB600

  Τιμή:

  CHI Carbon Comb CB700

  Τιμή:

  CHI Carbon Comb CB800

  Τιμή:

  CHI Carbon Comb CB900

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 01

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 02

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 03

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 04

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 05

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 06

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 07

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 08

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 09

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 10

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 11

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 12

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 13

  Τιμή:

  CHI Ionic Comb 14

  Τιμή:

Χτένες

Κατασκευασμένες με τεχνολογίες αιχμής για τέλειο αποτέλεσμα.