Invigo Blonde Recharge

Invigo Blonde Recharge

Προλαμβάνει το κιτρίνισμα στα ξανθά μαλλιά.